Phòng Thờ Đẹp gỗ gõ đỏ

10₫
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm

-Phòng thờ đẹp gỗ gõ đỏ

-Kết hợp

-vách nghăn thờ kích thước dài 4m1 x cao 3m50

- Cuốn thư cao 87 cm x Dài 1m97

-Câu đối Dài 1m97 x Dộng 29 cm

- Sập thờ dài 2m17 x cao 1m27 x Dộng 1m07 

Hãy gọi Liên hệ: 0966588398

-Phòng thờ đẹp gỗ gõ đỏ

-Kết hợp

-vách nghăn thờ kích thước dài 4m1 x cao 3m50

- Cuốn thư cao 87 cm x Dài 1m97

-Câu đối Dài 1m97 x Dộng 29 cm

- Sập thờ dài 2m17 x cao 1m27 x Dộng 1m07 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây